Bu gönderiyi oylayın.
[Toplam: 1 Ortalama: 5]

Revizyonel bariatrik cerrahi, obeziteyle mücadele etmek, obezitenin yan etkilerinin ortadan kaldırmak amacıyla yapılmış olan cerrahi operasyonlarının yetersiz ya da etkisiz kalması neticesinde başka bir cerrahi operasyon uygulanması veyahut uygulanan işlemin tekrarlanması işlemine denir.

Bu müdahalenin asıl amacı mide hacmine işlem uygulayarak hastanın iştahının kapanmasını ve kısa sürede fazla kiloların vücuttan atılmasını sağlar.

Obezite cerrahisi geçiren bazı hastalarda, 18 ay içinde fazla kilonun, %50 oranlık bölümünden daha azını kaybettiğinde ve ilk operasyona bağlı olarak uzun ya da geç dönemde herhangi bir komplikasyon oluşmuşsa obezite cerrahi sonrası revizyon yapılması gerekebilir.

Çoğu bariatrik cerrahi sonrasında başarısızlık oluşabilir. Çoğu hastada kısıtlayıcı restriktif cerrahi, emilimi bozma (malapsorbtif) ya da hem restriktif ve malapsorbtif kombine yöntem uygulanabilir.

Tüp mide ameliyatının restriktif (kısıtlayıcı) olmasının yanında peptid ve GLP düzeylerinin artması, metabolizma etkilenmesine yol açar.

Bu yönüyle tüp mide ameliyatı, diğer ameliyat türlerinden farklıdır. Oluşan bu metabolik etkilerden dolayı, yapılan tüp mide ameliyatı başarısız olmuşsa re-sleeve yani revizyon işlemi gerçekleştirilir.

Revizyonel Bariatrik Cerrahi Tehlikeli Midir?

Revizyonel bariatrik cerrahi işlemlerinde temel sorun, karnın içinde görülen ciddi dereceli yapışıklıklar ve gerçekleşen anatomik değişikliklerdir.

Bunun için revizyonel bariatrik cerrahi işlemlerini deneyimi çok olan uzman laparoskobpik/ bariatrik cerrahlar yapmalıdır.

Daha önce ameliyat edilmiş bu dokular hiçbir zaman ilk hâllerine dönmezler. Bazı bölgelerde rastlanan doku kalınlaşmaları ve dokuların beslenmesinde görülen bozukluklar müdahalenin riskini arttırır.

Çok basit bir işlem gibi görünen işlemler bile bazen oldukça zorluk yaratabilir. Bu nedenle deneyimi az olan bariatrik cerrahların yanında alanında uzman bir cerrahın bulunması önemlidir.

Bu zorlu olan ameliyatların belirli bir süresi yoktur. Süre karşı karşıya olunan durumun zorluğuna göre değişiklik gösteren bir işlemdir.

Revizyonel Bariatrik Cerrahi Kimlere Uygundur?

Her ameliyat prosedüründe yer aldığı gibi revizyonel bariatrik cerrahinin uygulanabilmesi için de adayların belirlenen koşullara sahip olması gerekmektedir. Bu koşullar:

 • Yapılan ilk ameliyatın hedefe ulaşamaması
 • Yeterli olmayan veya aşırı kilo kaybı
 • Kilo kaybında durgunluk yaşama
 • Ülser, yara ve yapılamayan besi emilimi gibi tıbbi komplikasyonları yaşama
 • Revizyon ameliyatı için hedeflenen kilo kaybından %50 daha az kayıp yaşayanlar ve çözülemeyen obeziteyle ilgili birden fazla bozukluğun ortaya çıkması.

Bu durumu karşılayan kişiler için revizyonel bariatrik cerrahi uygundur.

Revizyonel Bariatrik Cerrahi Nasıl Yapılır?

Bariatrik cerrahi hastane ortamında genel anestezi verilerek uygulanmaktadır. Yani ameliyat sırasında hasta bilinçsizdir.

Ameliyatın özellikleri kişisel durumlara, sahip olunan kilo verme ameliyatı türüne ve hastanenin veya doktorun uygulamalarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Bazı kilo verme ameliyatları karın bölgesinde geleneksel yöntem kullanılarak açılan büyük kesilerle yapılmaktadır. Günümüzde çoğu bariatrik cerrahi türü laparoskopik olarak yapılmaktadır.

Laparoskop, ucunda kamera takılı olan küçük, boru şeklinde bir alettir. Laparoskop, karındaki küçük kesilerden içeri sokulur.

Laparoskopun ucundaki minik kamera, cerrahın geleneksel büyük kesiler yapmadan karnın içini görmesini ve işlem yapabilmesini sağlar.

Laparoskopik cerrahi iyileşmeyi daha hızlı ve kısa bir hâle getirebilir ancak herkes için uygun değildir. Ameliyat genellikle birkaç saat sürer.

Ameliyattan sonra, hastalar tıbbi personelin herhangi bir komplikasyon için izlediği bir iyileşme odasında uyanır.

Prosedüre bağlı olarak, yapılan işlemden sonra hastanede birkaç gün kalmak gerekebilir.

Revizyonel Bariatrik Cerrahi Neden Yapılır?

Günümüz insanlarında obezite hastalığı giderek daha da artmaya başlamıştır. Morbit obezite, süper obezite ya da hiper obezite ile en etkin şekilde bariatrik cerrahi yoluyla mücadele edilir.

Bariatrik cerrahinin amacı; hastanın ameliyat sonrasında yeni alışkanlıkları kazanması, beslenme alışkanlıklarını değiştirmesi ve fiziksel yönden aktiviteyi, hayat biçime haline getirmesini sağlamaktır.

Ancak her ameliyat başarıyla sonuçlanmayabilir. Böyle bir durumda revizyon cerrahisi uygulanır.

Revizyon cerrahisinde amaç; gerçekleştirilen ameliyatın, hastaya ya da uygulanan tekniklere bağlı olarak oluşan problemlerden dolayı, sonuç alınamaması durumunda ikinci ameliyat yapılmasıdır.

Revizyonel bariatrik cerrahi; morbid obezite tedavisinde, mevcut operasyonu değiştirmek ya da uygulanan prosedürü onarmak amaçlı yapılır.

Cerrahi işlemlerin çokluğu, ameliyatların yenilenmesi ve düzeltilmesi ihtiyacını da doğurur.

Revizyonel bariatrik cerrahi yapılma nedenleri;

 • Yeniden kilo almak ya da az miktarda kilo kaybı yaşamak
 • İlk yapılan ameliyatta oluşan komplikasyonlar

Her bariatrik cerrahi sonrası kilo alınacak ya da hedeflenen kilo kaybı yaşanmayacak gibi bir kural yoktur. Ameliyat sonra az da olsa kilo almak, her bariatrik ameliyat sonrasında yaygınlaşan bir durumdur. Bu konuda profesyonel destek alarak, kilo alım miktarı sınırlandırılabilir.

Revizyonel Bariatrik Cerrahi Yöntemleri Nelerdir?

Obezite cerrahi sonrası revizyon; herhangi bir bariatrik ameliyat geçirmiş ameliyat sonrası istenen hedefe ulaşmakta başarısız olunmuş ya da çeşitli komplikasyonlar oluştuğunda, hastalara yapılan ikinci bir müdahaledir.
Farklı revizyon ameliyatı türleri arasında;

 • Mide bandı çıkarma ve revizyonu
 • Sleeve gastrektomi revizyonu
 • Gastrik by-pass yeniden ayarlama bulunur.

Kısaca bu yöntemlerden bahsedilecek olursa:

 • Mide Bandı Çıkarma ve Revizyonu: Günümüzde, daha önce mide bandı takılmış hastaların yarısı bandını çıkarttırmak zorunda kalmıştır. Bunun çok farklı nedenleri olabilir. Hastaların yaklaşık % 40’ı yeterli kilo kaybı sağlayamaz. Bu grup hasta fazla kilolarının sadece % 25’ini kaybeder. Diğer hasta gruplarıysa band enfeksiyonları, band erozyonu ve band kayması gibi banda bağlı teknik komplikasyonlardan muzdarip olanlardır.
  Yine bir grup hastada yıllar içinde yemek borusu alt kısmında genişleme, yutma güçlüğü ve ağır reflü gelişimi görülebilmektedir. Bu yakınmaların çoğu bandın çıkarılmasıyla düzelmektedir. Ancak ideal kilosuna inmiş olsa bile, hastaların çoğunda band çıkarıldıktan sonra tekrar kilo alımı görülmektedir.
 • Sleeve Gastrektomi Revizyonu: Sleeve Gastrektomi (Tüp Mide Ameliyatı), güncel obezite cerrahisi uygulamaları içinde hem hastalar tarafından hem de cerrrahlar tarafından en çok tercih edilen obezite cerrahisi ameliyatıdır. Bunun en önemli nedenleri elbette ki çok kısa sürede uygulanabilmesi, anestezi ve ameliyat süresinin çabukluğu, göreceli ekonomik oluşu ve uzun dönemli beslenme kusuru ortaya çıkartmaması şeklinde sıralanabilir. Yapılan çalışmalar tüp mide ameliyatının kısa orta dönemde gastrik bypass ile eşdeğer düzeyde kilo kaybı elde ettiğini göstermiştir. Bu nedenle uygulaması daha kolay olan Tüp Mide ameliyatı gastrik bypassın önüne geçerek en çok uygulanan ameliyat konumuna gelmiş bulunmaktadır.
 • Gastrik Bypass’ı Yeniden Ayarlama: Gastrik bypass cerrahisi diğer obezite ameliyatları gibi genellikle laparoskopik yöntemle yapılır. Karın bölgesine açılan küçük kesilerden girilerek ameliyat gerçekleştirilir. Böylece hasta, ameliyat sonrasında gelişebilecek olası yara enfeksiyonu ve fıtık gibi risklerden de büyük ölçüde korunmuş olur. Gastrik bypass ameliyatları için robotik cerrahi yöntemi de kullanılmaktadır. Cerrahiden sonra, küçük miktarlarda gıda alınmasıyla hastalar kolayca doygunluk hissedebilir ve bir süre sonra bu tokluk iştah kaybına dönüşmektedir. Total gıda alımı anlamlı şekilde azalır. Yeni oluşturulan midenin küçülmüş boyutuna ve azalmış gıda emilimine bağlı olarak gerekli vitamin ve mineral desteklerin kullanımı için cerrahın ve diyetisyenlerin talimatlarının izlenmesi gerekir. Böylece hasta vitamin ve mineral kaybı yaşamadan kilo verebilir.