Bu gönderiyi oylayın.
[Toplam: 3 Ortalama: 3.7]

Mide balonu, içinde bulunduğumuz çağın hastalığı olarak kabul edilen obezitenin tedavisinde cerrahi dışında kullanılan yöntemlerden biridir.

Mide balonu (zayıflama balonu) diğer bir adıyla gastrik balon, geçici süreyle mideye yerleştirilen şişirilebilir bir tıbbi araçtır.

Normal endoskopi uygulaması sırasında hasta uyurken mideye yerleştirilen silikon balonun içine hava veya serum fizyolojik enjekte edilir.

Şişen balon ortalama 500-800 cc’lik bir alan kaplar. Bu işlem hastaya geçici sürede uygulanan güvenilir bir yöntemdir ve günümüzde sıklıkla tercih edilmektedir.

Mide balonu etkisiyle yeme sıklığında azalma ve yenilen porsiyonlarda azalma görülür. Mide balonunun asıl amacı midede yer kaplayarak mide hacmini azaltmak ve tokluk hissi oluşturmaktır.

Mide Balonu Nasıl Uygulanır?

Mide balonu genel anestezi altında, endoskopi yöntemiyle mideye yerleştirilir. Mide içerisine yerleştirilen balon özel bir uzatma hattıyla içerisine serum fizyolojik ya da hava yollanarak 500-800 cc’lik alanı kaplayacak şekilde şişirilir.

İşlem bu sayede tamamlanmış olur. Ameliyat gerektirmeyen bu yöntem yaklaşık olarak 15-30 dakika sürmektedir.

Hasta uyandıktan sonra bir süre müşahede altında tutulur ve aynı gün içerisinde eve gönderilir.

Mide balonu midede 6 ay-1 yıl takılı kaldıktan sonra çıkarılır. Bu sürede hastalar doktorun verdiği önerilere uyduğu sürece hedeflenen kiloya ulaşmış olmaktadır.

Mide Balonu Avantajları Nelerdir?

Günümüzde sıklıkla başvurulan mide balonu yönteminin birçok avantajı bulunmaktadır. Bunlar:

 • Cerrahi bir işlem yapılmadığından hastalar kısa bir sürede taburcu olabilmektedir.
 • Hastalar işlem sonrasında yaşam standartlarına kısa sürede uyum sağlayabilmektedir.
 • İşlem 15-30 dakika gibi kısa bir sürede endoskopi yöntemiyle uygulanabilmektedir.
 • Ayrıca mide balonu uygulaması geri döndürülebilir bir metoddur.
 • Beklenmeyen bir durum gerçekleşmesi hâlinde kolay bir şekilde balon etkisizleştirilebilir.
 • Bu uygulamada mide de dahil olmak üzere hiçbir sindirim sistemi organının çalışmasında değişiklik yapılmamaktadır.
 • Doktorun verdiği önerilere uyulduğu takdirde fazla kilolardan kurtulmak için en hızlı yöntemdir.
 • Diğer operasyonlara göre maliyet olarak daha uygundur.
 • İlk uygulama sonrasında hedeflenen kiloya ulaşılamadığında tekrar uygulanabilir.
 • Tercih edilmesindeki en büyük etken balon mideden çıkarıldıktan sonra midenin eski hâline geri dönebilmesidir.
 • Uygulama sürecinde ortalama olarak 9-15 kilo verilmektedir. Balon mideden çıkarıldıktan sonra da verilen diyet listelerine sağlanan adaptasyon ve yeme alışkanlığının değişmesiyle kilo vermeye devam edilir.

Mide Balonu Kimlere Uygulanır?

Her tedavi yönteminde olduğu gibi obezite tedavisinde uygulanan mide balonu da bazı riskler taşır. Bu yüzden tedavi öncesinde hastaların genel sağlık muayenesi yapılmalıdır.

Genel olarak vücut kitle indeksi 27 ve üzerinde olan her kişiye uygulanabilir. Ancak mide balonunun uygulanabileceği hastalar şu gruplardır:

 • Obezite cerrahisinin riskli olduğu gruplar
 • Tip 2 diyabet hastaları
 • Cerrahi yöntemden korkanlar
 • Vücut kitle indeksi 27-40 arasında olan kişiler

Tüm bunlar bir yana mide balonu uygulamasının yapılmaması gereken kişiler de mevcuttur. Bu gruplar:

 • Alkol kullanan hastalar
 • Daha önceden laparoskopik obezite cerrahisi geçirenler
 • Psikolojik durumu elverişli olmayanlar
 • Mide rahatsızlığı bulunanlar (ülser, gastrit, reflü vb.)
 • Uyuşturucu kullananlar

Mide Balonu Riskleri Nelerdir?

Mide balonu uygulaması geçici bir tedavi seçeneğidir. Bu nedenle belirtilen tarihte mide balonunun mideden çıkarılması oldukça önemlidir.

Mide balonunun 6 aydan daha fazla süre midede kalması hem hasta için hem de mide fonksiyonları için zararlı olabilir.

Cerrahi kadar büyük bir risk oluşturmasa da potansiyel risk barındırır. Bu riskler mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ishaldir.

Mide Balonu Yan Etkileri Nelerdir?

Mide balonu takıldıktan sonra görülen yan etkiler yok denecek kadar azdır. Ancak yine de bazı kişilerde yan etkiler görülebilmektedir.

Bu yan etkiler içerisinde uygulama sonrasında görülen reflü, ülser; mide bulantısı, kusma, midede kanama, tıkanma ve delinme bulunur.

Mide Balonu Kaç Kiloda Takılır?

Mide balonu uygulaması için herhangi bir kilo sınırlaması bulunmaz ancak kişilerin vücut kitle indeksi bu uygulamada oldukça büyük önem arz etmektedir.

Genellikle vücut kitle indeksi 27-40 olanlarda uygulanır.

Mide Balonu Çeşitleri Nelerdir?

İşlem gerçekleştirilmeden önce uzman ekipler tarafından hastaya yapılan tetkikler sonucunda en uygun 4 tip mide balonundan biri seçilir. Bu mide balonları çeşitleri şunlardır:

 • Hava ile şişirilen
 • Sıvı ile şişirilen
 • Silikon ayarlanabilir malzemeden yapılmış balonlar
 • İntragastrik balon

Hava ile şişirilen balonlar silikon yapıda olup ortalama 500-700 cc’lik havayla doldurulur.

Bu metodun tercih edilmesinin nedenleri arasında şişme sonrasında balonun 30 grama ulaşması ve operasyon sonrasında hastaların daha az bulantı yaşaması yer alır.

Ülkemizde ve dünya üzerinde en sık kullanılan mide balonu sıvıyla doldurulabilendir. Silikon dokulu balonun içinde serum fizyolojik sıvı doldurulur.

Bu türün kullanılmasındaki en büyük avantaj kullanılan sıvının renkli olması sebebiyle operasyon sonrasında sızıntı olup olmadığının kolayca tespit edilebilmesidir.

Sızıntı olsa bile uygulanan sıvı serum olduğundan herhangi bir zararı dokunmaz. 850-900 cc’lik şişme kapasitesiyle daha çok yer kaplamakta bu da daha hızlı kilo verilmesini sağlamaktadır.

Tamamen silikon yapıda olan balonların tercih edilmesindeki en büyük faktör balonla birlikte çıpa adlı bir parçanın da mideye yerleştirilmesidir.

Bu parça balon sönse bile balonun incebağırsağa kaçmamasını sağlar. Bu sebeple güvenli sistem olarak isimlendirilir.

İntragastrik balon kullanımı ülkemizde gerçekleşmemektedir ancak bazı ülkelerde denemek için kullanılmaktadır.

Gelecek yıllarda en sık kullanılan yöntem olacağı düşünülmektedir. Hastanın yapısına göre uygun dozda mide balon kapsülünün 4-5 dakika içinde yutulması istenir.

Özel yapısıyla bikarbonat tozundan elde edilen kapsül ilacın yutulması ile uygulanır. Bu ilaç midedeki sitrik asitle tepkimeye girince 300 cc’lik bir balon oluşturur.

Bu yöntemle yapılan operasyonlar 30 gün içinde kapsül eriyince tamamlanır. Hastanın durumuna göre düzenli aralıklarla tekrar edilebilir.

Mide Balonu İşlemi Ne Kadar Sürmektedir?

Genel anestezi altında, endoskopi yöntemiyle uygulanan bu tedavi yaklaşık olarak 15-30 dakika sürmektedir.

Hasta uyandıktan sonra 2-3 saat müşahede altında tutulmakta ve sonrasında taburcu edilebilmektedir.

Mide Balonu Sonrası İlaç Kullanılır Mı?

Mide balonu uygulamasından sonra birkaç gün kusma ve midenin zorlanması nedeniyle ağrı görülebilir.

Bu durumda ağrı kesici ve bulantı önleyici hapların kullanılması herhangi bir sorun teşkil etmemektedir.

Elipse Mide Balonu Nedir?

Elipse mide balonu, hap şeklinde yutulabilen ve aylar sonrasında vücuttan doğal olarak atılabilen mide balonudur.

Bu işlem için anestezi ve endoskopi işlemi gerekmez bu sebeple hastaların hastanede kalmalarına gerek yoktur. Kateter yardımıyla yutulabilir.

Yutulduktan sonra balonun konumu doktor tarafından kontrol edilir ve şişirilir. Ardından kateter yavaşça çıkartılır ve bu süreç 20 dakikada gerçekleşir. Balon midede yaklaşık 4 ay kalır.

Elipse balon metoduyla birlikte beslenmenin düzeltilmesi sayesinde hastalar 10-20 kilo verebilmektedir. Balonun yerleşiminden sonraki 1-2 günde normal hayata dönülmektedir.

Bazı kişiler ilk günlerde bulantı, kusma veyahut mide krampları yaşayabilir. Bu geçici bir süreçtir. Balon tamamen boşaldıktan sonra doğal yollarla vücuttan atılabilmektedir.

Elipse yutulabilir balon işlemi ardından çok yeme isteği ortadan kalkar. Bu işlemde komplikasyon yaşanma durumuyla daha nadir karşılaşılır.