Bu gönderiyi oylayın.
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Sindirim sistemi için son derece önemli olan mide, içinde bulunan mukoza ile salgı üreterek işlevini yerine getirmektedir.

Mide kanseri ise midede yer alan mukoza dokusunda gelişim gösteren kitle oluşumu olarak ifade edilmektedir.

Midenin iç kısmında oluşum gösteren kitle sonrasında yayılım göstererek mideden yemek borusu karaciğer ve pankreas gibi organlara da ulaşım gösterebilir.

Mide kanseri belirtileri içinde en sık karşılaşılan yemek sonrasında yaşanan rahatsızlık hissidir. Çabuk doyma eğilimine sahip olan hastada zaman içinde iştahsızlık ve kilo kaybı görülmektedir.

Midede oluşup ilerleme göstermesi durumunda ise diğer organlarda yaşanan sıkıntı sebebi ile kusma,  gizli kanmalar da yaşanabilmektedir.

Mide Kanseri Tanısı

Mide kanseri tanısı erken dönemde son derece büyük öneme sahiptir. Mide kanseri ile ilgili olarak tanının konulmasında kan testinden yararlanılır.

Kan testinde kişide Helicobacter Pylori adı verilen bakterinin varlığı saptanmaktadır. Bunun yanı sıra farklı birçok tetkik, inceleme ve tarama gerçekleştirilerek tanının konulması mümkün olur.

Mide kanseri tanısında gastroskopi yani Üst gastrointestinal sistem endoskopisi en çok tercih edilen olmak ile beraber teşhis içinde büyük rol oynamaktadır. İşlem sırasında dokudan parça alınarak biyopsi gerçekleştirilir.

Mide kanser teşhisi için bilgisayarlı tomografiden de faydalanılmaktadır. Tanının konulmasında özellikle erken evrede bilgisayarlı tomografi etki oranı düşük bir işlem olmak ile beraber kanser yayılımı ile ilgili bilgi sunabilmektedir.

Mide kanserinde diğer bir tanı yöntemi de laparoskopidir. Laparoskopi kanserin yayılımı hakkında hekime detaylı bilgi sunar.

Kanserli olan dokunun yayılımı ile ilgili olarak aynı zamanda MR ve Tomografi gibi çekimlerden de faydalanılmaktadır.

Mide Kanseri Tedavisi

Mide kanseri tedavisi işlemlerinde kanserin çeşidi, evresi gibi birçok detaya yer açılmaktadır.

Kanserin ilerlemesi ile beraber kanser tedavisinde uygulanacak olan yöntemlerde hekimler tarafından belirlenerek farklı şekilde uygulanır.

Mide kanserinin tedavisinde cerrahi işlemler, kemoterapi, patoloji, gastroenteroloji ve radyoloji gibi farklı bölümlerden destek alınarak uygulanacak olan işlemler ve sonrası hakkında detaylı verilerin edinilmesi mümkün olur.

Her kanser bulgusunda olduğu gibi mide kanserinde de erken evre oldukça önemlidir.

Safra Kesesi Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Karaciğer tarafından üretilen safranın depolanması ve sonrasında vücuda aktarımında etkilidir. Safra kesesinin alınması durumunda hayati bir tehlike görülmez.

Bekleme odası görevini üstelenen safra kesesinin vücuttan alınması sonrasında ilk dönemde vücudun uyumu elde etmesi için yağlı ve ağır yiyecekler yer açılmaması önerilir.

Safra kesesinde oluşan taş ve iltihaplanmalar birçok farklı belirti göstererek sağlık sorunlarının gözlemlenmesine etki ederken safra kesesi kanseri ilk evrede belirti vermemektedir. Genellikle safra kesesi kanserinin son evrelerinde belirtiler ile karşılaşılır.

Safra kesesi kanseri belirtileri arasında karın ağrısı ve sarılık rastlanmaktadır. Bunun yanı sıra sindirimde problemlerin yaşanmaya başlaması, bulantı, kusma, idrarın çok koyu olması, dışkının beyaz olması, yiyeceklere olan tahammülsüzlük zayıflama gözlemlenir.

Aynı zamanda safra kesesinin yer aldığı bölümde kitle hissedilmesi ya da dokunulduğunda ağrının oluşması da kese de kanser belirtileri içinde yer almaktadır.