Bu gönderiyi oylayın.
[Toplam: 19 Ortalama: 3.6]

Kan damarlarının toplanması ile oluşmakta olan karaciğer hemanjiomu iyi huylu olan kitleler olarak ifade edilebilir. Kanserleşmeyen iyi huylu kitle olarak ifade edilen karaciğer hemanjiomu ciddi sağlık sorunlarına sebep olan rahatsızlıktır.

Karaciğer hemanjiomu genellikle başka sebeplere bağlı olarak gerçekleştirilen testler sonrasında belirlenmektedir. Gelişim göstermek ile beraber kişilerde belirti göstermemesi ile de sinsi olarak ifade edilmektedir.

Küçük olan karaciğer hemanjiomu herhangi bir belirtiye sebep olmamak ile beraber büyük olan karaciğer hemanjiomu ise ağrıya neden olabilmektedir. Genellikle 5 cm ‘ den küçük olup tek başına oluşması ile bilinmektedir.

Bazı durumlarda karaciğer hemanjiomu daha büyük olmak ile beraber birden çok da rastlanabilmektedir.

Karaciğer hemanjiomu yırtılmaya sebep olarak kan kaybının görülmesine sebep olabilmektedir. Hemanjiomu patlaması olarak ifade edilen durum yumak haline gelen kan damarlarında yırtılama ile oluşur ve kalp yetmezliğinin gelişimi sonrasında kişinin hayatını kaybetmesine neden olabilmektedir.

Karaciğer Hemanjiomu Belirtileri Nelerdir?

Karaciğer hemanjiomu belirtileri genellikle kişide herhangi bir belirti göstermez. Küçük orana sahip olan karaciğer hemanjiomu belirti göstermemek ile beraber büyük karaciğer hemanjiomu ya da kişide birden fazla karaciğer hemanjiomu görülmesi durumunda kişide rahatsızlıklar gözlemlenerek ağrı da oluşabilmektedir.

Genel olarak farklı sorunlar neden ile hastaneye başvuru yapılması akabinde tesadüfen tespit edilmektedir. Bunun yanı sıra karaciğer hemanjiomu erken doyma, bulantı, iştah kaybı, şişkinlik, zayıflama, yükselen ateş, karnın sağ üst alanında görülen ağrı olarak belirti sunabilmektedir.

Aynı zamanda anemi yani kansızlık da görülebilen belirtiler arasında yer almaktadır.

Karnın sağ üst alanında yaşanan ağrı karaciğer hemanjiomu rahatsızlığında ana belirti olmak ile beraber karaciğer sınırında oluşması ya da şişkinlik durumunda ağrının görülme oranı daha fazladır.

Bunun ile beraber hemanjiomu patlaması sonrasında gelişen iç kanama da ağrının oluşmasına etki etmektedir.

Karaciğer hemanjiomu özgül olmayan yani karakteristik olmayan belirtiler sunmaktadır.  Bu sebep ile kişiler yaşanan ağrı ya da rahatsızlıkları farklı yorumlayabilmektedir. Yaşanan sıkıntılar durumunda hekime başvurulması durumunda hekim tarafında gerçekleştirilecek olan muayene ve tetkikler sayesinde teşhisin konulması mümkün olur.

Sorunun hekim tarafından muayene ve tetkikler ile beraber tanısının konulması sonrasında ise tedavi için hekim tarafından ön görülen işlemler yapılarak sorunun giderilmesi sağlanabilir.

Karaciğer Hemanjiomu Oluşum Nedenleri

Karaciğer hemanjiomu oluşum nedenleri ile ilgili olarak belirlenmiş olan bir olgu yoktur. Genel olarak kabul görmüş olan yargıya göre hastalığın oluşum sebebi konjenital yani kişi karaciğer hemanjiomu ile doğmuş olduğu düşünülür. Karaciğer hemanjiomu oluşan kişilerde ortak özellikler bulunmaktadır. Bu özelliklere bakılarak ise karaciğer hemanjiomu risk grubu oluşturulmuş olur.

Karaciğer hemanjiomu rahatsızlığı hemen her yaş grubunda rastlanmak ile beraber genellikle otuz illa elli yaş aralığında daha sık gözlemlenir.

Erkeklere nazaran kadınlarda daha sık gözlemlenen karaciğer hemanjiomu da kadınlar risk grubu içinde yer almaktadır. Kadınların risk grubunda olmasının sebeplerinde ise östrojen hormonunun etkili olduğu düşünülmektedir. Aynı zamanda gebelik yaşamamış olan kadınlarda karaciğer hemanjiomu riski yaşamış olanlara nazaran daha azdır.

Kadınların menopoz döneminde östrojen hormonunun azalması sebebi ile hormonu yerine koyma tedavisi uygulanarak östrojen hormonunun yükselmesi hedeflenir. Bu durumda da karaciğer hemanjiomu büyümesine etki ederek belirtilerin yaşanmasına etki edebilmektedir. Aynı zamanda kadınların doğum kontrolünde kullandıkları haplarda östrojen hormonunda artışa sebep olarak karaciğer hemanjiomu da büyümeye sebep olabilir. Bu ise karaciğer hemanjiomu belirtilerinin kişide görülmesine neden olmaktadır.

Karaciğer Hemanjiomu Teşhisi

Karaciğer hemanjiomu teşhisi sorunun genellikle belirti vermemesi nedeni ile de fiziki olarak yapılan muayenelerde tespiti gerçekleşmez.

Hekim tarafından talep edilecek olan görüntülemelerde lezyonların saptanması durumunda tespit edilebilir. Karaciğer alanında gelişen tümörler ile ayrımın yapılması için çeşitli görüntüleme ve tarama işlemlerinden yararlanılmaktadır.

Karaciğer hemanjiomu tanısında ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi işleminden yararlanılmaktadır. Bunun yanı sıra manyetik rezonans görüntüleme işlemlerine de yer açılmaktadır.

Sintigrafi ve anjiyografi ile beraber karaciğer hemanjiomu tanısının konulması mümkün olmaktadır.

Karaciğer hemanjiomu tanısının konulması sonrasında hekim tarafından belirlenecek olan kararlar doğrultusunda ise tedaviye yer açılmaktadır.

Karaciğer Hemanjiomu Tedavisi

Karaciğer hemanjiomu tedavisi işleminde teşhisin konulması sonrasında belirlenen sayı ve büyüklüğü de tespit edilmektedir. Hastanın genel sağlık durumu ve karaciğer işlevleri ise karaciğer hemanjiomu tedavisinde hekim tarafından belirlenir.

Karaciğer hemanjiomu tedavisi işlemlerinde herhangi bir ilaç uygulamasına yer açılamamaktadır. Hastada karaciğer hemanjiomu ile ilgili olarak herhangi bir belirtinin bulunmaması durumunda hastanın düzenli olarak takip edilmesine yer açılarak 6 ay ile 12 ay arasında görüntülemeye yer açılmaktadır.

Kan akışında yaşanan artış ya da kitlenin büyümesi durumunda tedaviye yer verilmekte olup bu durumların gözlemlenmemesi durumunda ise herhangi bir tedavi uygulamasından yararlanılmamaktadır.

Karaciğer hemanjiomu tedavisinde hemanjiomu birden çok olması ya da büyük olması durumunda ise tedavi işlemi için değişen yöntemlerden faydalanılmaktadır. Bu tedavi uygulamaları arasında hemanjiomu çıkarma işlemi de bulunmaktadır.

Hemanjiomu çıkarılması işlemlerinde cerrahi uygulama kolay erişilen hemanjiomu alımında yapılır. Hemanjiomu çıkarılması işlemlerinde bazen karaciğer lobektomisi de yapılması gerekebilmektedir.

Hemanjiomu kan ile büyür. Kan ile beslenmeye hemanjiomu da büyüme hızı düşer. Hatta bu hemanjiomu da küçülme bile görülebilmektedir. Bu sebep ile karaciğer hemanjiomu ile kan akışının kesilmesinde kullanılan farklı yöntemler bulunmaktadır.

Atar damarının bağlanması yönteminin yanı sıra damara pıhtı oluşumuna sebep olacak olan ilacın enjekte edilmesi yönteminden de yararlanılabilmektedir. Karaciğer nakli ise karaciğerde çok sayıda hemanjiomu bulunması durumunda tercih edilmektedir. Bunun ile beraber tedavi işlemlerinde daha seyrek uygulanmak ile beraber radyasyon tedavisine de yer açılabiliyor.

Karaciğer Hemanjiomu Ameliyatı

Karaciğer hemanjiomu tedavi işlemlerinde genellikle yumak haline gelen damarların karaciğer alanında çıkarılmasıdır.

Bu işlem ise her daim istenen şekilde olmayabilir. Özellikle çok sayıda karaciğer hemanjiomu oluşumunun gözlemlenmesinde ya da büyük olan hemanjiomu için sağlıklı olan karaciğer dokusu da alınabilmektedir.

Karaciğer hemanjiomu cerrahi tedavi işlemlerinde karaciğerin sağlıklı olan dokularına herhangi bir zarar vermeden kitlenin çıkarılmasına yer açılır.  Ciddi kanama riski bulunan hastalar da ise lobektomisi işlemine yer açılarak sorunun yaşanmasının önüne geçilebilmektedir. Karaciğerde oluşan hemanjiomu kitlesinin çok büyük olması ya da fazla olması durumunda ise hastaya karaciğer nakli gerekebilir. Karaciğer nakli işlemleri ise karaciğer hemanjiomu tedavisinde en nadir gerçekleştirilen yöntem olarak bilinir.

Karaciğer Hemanjiomu Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Karaciğer hemanjiomu tedavi edilmez ise çevre organlara baskı yapabilir. Birçok kişide var olmasına karşın bir belirti göstermeyen kanserleşmeyen iyi huylu kitle olan hemanjiomu bazı kişilerde ise büyük sağlık sorunlarına neden olabilmektedir.

Karaciğer hemanjiomu damarların yırtılması ya da delinmesi ile karşılaşılabilir. Bu durumda iç kanama ya da kalp yetmezliği sorunu ile karşılaşılabilmektedir.

Tümör içine ya da çevresine kanama, tümörde bulunan kan damarları içinde gelişen pıhtılaşma, mideye yapılan baskı ile beraber erken doyma hissi ve safra kanalına olan baskı sonrasında safra geçişinin zorlanması ile beraber sarılık ile de karşılaşılabilmektedir.

Karaciğer Hemanjiomu Takibi

Karaciğer hemanjiomu takibi genellikle birçok hasta için uygulanmaktadır. Birçok kişide herhangi bir belirti vermemesi ile bilinen iyi huylu kanserleşmeyen kitle ölüm sonrasında yapılan otopsi işlemlerinde gözlemlenebilmektedir.

Bunun yanı sıra farklı sorunların tespiti için yapılan taramalarda da karaciğer de hemanjiomu oluşumu saptanabilmektedir. Çocuklarda ve bebeklerde de tespiti yapılabilen karaciğer hemanjiomu zaman içinde azalmakta ve hatta yok olabilmektedir.

Kişi de herhangi bir belirti vermemesi durumunda karaciğer hemanjiomu ile ilgili herhangi bir tedavi yapılmadan düzenli olarak takibin gerçekleştirilmesi tavsiye edilir. Karaciğer hemanjiomu takibi hemanjiomu büyüme riski taşıması sebebi ile herhangi bir şekilde aksatılmadan yapılması gereken önemli bir taramadır.

Karaciğer Hemanjiomu Olan Kişiler Neye Dikkat Etmeli?

Karaciğer hemanjiomu iyi huylu kitle olarak ifade edilmekte olup kan ile beslenmektedir. Tedavi işlemlerinde birçok yöntem uygulanabilmektedir.

Fakat belirti vermeyerek tesadüf eseri tespit edilen karaciğer hemanjiomu için ise takip işlemine yer verilmektedir. Karaciğer hemanjiomu sahip olan kişilerin düzenli olarak belirlenen tarihlerde gerekli olan tarama ve testlerini yaptırması önerilir.

Düzenli olarak işleme yer verilmesinin sebebi hemanjiomu büyüme riski taşımasıdır. Bunun ile beraber fiziksel travmaların yaşanması karaciğerde bulunan hemanjiomu yırtılmaya sebep olabilmektedir.

Karaciğer hemanjiomu sahip olan kişilerin çalışma koşulları incelenerek kesinlikle fiziksel açısında travma oluşmasına olanak sunmayan işlerde çalışması önerilir. Takibin yapılması ve kişinin fiziksel travmaya maruz kalmaması ile tedaviye gerek kalmadan karaciğer hemanjiomu ile yaşanabilmektedir.