Bu gönderiyi oylayın.
[Toplam: 1 Ortalama: 5]

Son derece nadir görülmek ile beraber karaciğer absesi erken zamanda teşhis edilmemesi durumunda hayati tehlikeye neden olabilen ciddi bir klinik rahatsızlıktır.

Karaciğer abse belirtilerini bilmek ve belirtilerin göstermeye başlaması ile beraber ilgili hekime başvurarak gerekli tedaviden yararlanılması son derece önem taşımaktadır.

Her ne aktar sık karşılaşılan bir durum olmasa da karaciğer apsesi karaciğerde mantar, parazit, bakteri ya da virüsler tarafından oluşan bir sağlık sorunudur.

Tedavi işlemlerinde gecikmenin görülmesi tedavisinin zorlaşmasına neden olurken hayati anlamda da riskin yaşanmasına sebep olabilmektedir.

Karaciğer absesi hastalığının iki farklı türü bulunmaktadır. Amip ve piyojenik karaciğer absesi olarak belirtilen çeşitleri ayrıca oluşumu, belirtileri görülme sıklığı ve nedenleri açısından da farklılık taşımaktadır.

Karaciğer Absesi Çeşitleri Nelerdir?

Karaciğer absesi çeşitleri iki gruba ayrılmaktadır. Son derece nadir olarak gözlemlenmek ile beraber karaciğer absesinin erken teşhisi oldukça önem taşımaktadır. Yaşanan sorunun hızla tedavisinin yapılması önemli olmak ile beraber tedavinin yapılmaması ise hayati sorunların görülmesine etki edebilmektedir.

Karaciğer absesi çeşitlerinde piyojenik ve amip karaciğer abseleri yer alıyor. Piyojenik ve amip abselerinin gelişimi, belirtileri, oluşun nedenleri ve tedavileri de birbirinden farklıdır. Her iki abse çeşidinin giderilmesinde de hekimin gerçekleştirdiği muayene ve tetkikler esas alınarak tanı konulmaktadır.

  • Piyojenik Karaciğer Absesi

Son derece nadir görülen karaciğer apsesi olan piyojenik, karaciğerin sağ lobunda tek bir abse olarak gelişim gösterir. Piyojenik karaciğer absesinin oluşumunda ilerlemiş olan apandisit yer alırken aynı zamanda kolon kanseri ya da ilerlemiş safra iltihaplı safra kanalı yani konjitte etkili olmaktadır.

Piyojenik karaciğer absesinin yaşanmasında kandaki bakteriler de görülebiliyor. Kandaki bakteri sebebi ile gelişim gösteren enfeksiyon sonrasında veya inflamatuar bağırsak hastalıklarında da piyojenik karaciğer absesinin oluşma riski vardır. Farklı sebeplere bağlı görülen karaciğer yaralanmaları ve iltihaplanmış olan hemoroit nedeni ile de gelişim göstermektedir.

Piyojenik karaciğer absesinin tanısının konulmasında belli testler gerçekleştirilir. Absenin belirtilerini sunması akabinde ilgili uzman hekime başvurulması sonrasında testler yapılarak gerçekleştirilecek olan tedaviye karar verilir. Nadir olarak görülse de piyojenik karaciğer absesi oldukça tehlikelidir. Bu sebep ile belirtiler yaşanması durumunda kısa sürede hekim desteğinden yararlanılması önerilir.

  • Amip Karaciğer Absesi

Amip karaciğer absesi diğer karaciğer absesine oran ile daha az gözlenmek ile beraber amip bulaşı sonrasında gelişim gösterir. Hijyen koşullarının olmadığı, nemli ve sıcak alanlarda görülmektedir. Sosyoekonomik açıdan kötü olan toplumlarda daha sık rastlanır. Genellikle karaciğerin sağ lobunda karşılaşılmaktadır. Her iki lobda yaşanan abse durumu ise daha ağır bir seyrin gözlemlenmesine etki eder.

Piyojenik karaciğer absesine nazaran daha az görülmekte olan amip absesi de şiddetli olarak yaşanan sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Karaciğer absesinin piyojenik mi yoksa amip karaciğer absesi olup olmadığının belirlenmesi işlemleri içinde farklı test ve tarama işlemlerine yer verilmesi gerekir. Amip karaciğer absesinin tespit edilmesi durumunda ise uzman hekim tarafından belirlenen tedavi yöntemlerine yer açılarak sorunun giderilmesi hedeflenir. Belirtilerin gözlemlenmesi durumunda kısa sürede hekim desteğine başvurularak amip karaciğer absesinin tedavisinin gerçekleştirilmesi son derece önemlidir.

Piyojenik Karaciğer Absesi Belirtileri

Piyojenik karaciğer absesi belirtileri arasında en sık rastlananı abse sebebi ile oluşan ateş ve titremedir. Bunun yanı sıra kusma, karnın sağ üst bölümünde gelişen ağrı hissi, hızla oluşan kilo kaybı ve koyu renge sahip olan idrar ile karşılaşılmaktadır.

Piyojenik karaciğer absesinin belirtileri arasında ayrıca ishal, sarılık, öksürük görülmek ile beraber beyaz ya da gri dışkı da gözlemlenmektedir.

Piyojenik karaciğer absesinin belirtileri kimi zaman safra kesesi iltihabı ile de karıştırılabilmektedir. Her iki rahatsızlıkta da aynı belirtileri göstermesi nedeni ile yaşanan karışıklığın giderilmesinde hekim tarafından yapılacak olan muayene ve tetkikler belirleyici rol oynamaktadır.

Piyojenik Karaciğer Absesi Tanısı

Piyojenik karaciğer absesi tanısı için hekim gerek duyulan kan sayım işlemlerine yer açar. Kan sayımı ile ilgili olan testlerin yanı sıra ultrasonografi de etkili olmaktadır. Absenin yüzde 95 oranında yerinin tespit edilmesi ise ultrasonografi ile mümkün olmaktadır.

Kontrastlı batın tomografisinin yanı sıra manyetik rezonans da gerekli görülebilmektedir. Absenin varlığı ve yerinin tespitinin yapılması sonrasında tedavi işlemlerine geçiş yapılır.

Piyojenik Karaciğer Absesi Tedavisi

Piyojenik karaciğer absesi tedavisi işlemleri için hekim tarafından gerçekleştirilen muayene ve tetkikler sonrasında karar alınır. Tedavi edilmediği takdirde ölüm riski bulunan sağlık sorununun giderilmesinde absenin küçülerek ortadan kalkması sağlanır.

Kateter ile drenajın işleminin yapılması işlemlerinde başarının elde edilmemesi durumunda cerrahi işleme yer açılmaktadır. Absenin giderilmesi sonrasında antibiyotik tedavisi de uygulanmaktadır.

Amip Karaciğer Absesi Belirtileri

Amip karaciğer absesi belirtileri arasında ilk sırada sağ omuzda rastlanan ani ağrılar görülür. Ateş ve iştahsızlığın yanı sıra hastada kansızlık, ani zayıflama, terleme, titreme, taşikardi gibi durumlar da gözlemlenir. Bunun yanı sıra göğsün altında ağrı, öksürük ve yeşil balgamda gözlemlenmektedir. Belirtiler durumunda hemen hekime başvurulması gerekir.

Amip Karaciğer Absesi Tanısı

Amip karaciğer absesi tanısı için diğer karaciğer absesi tanısında olduğu gibi ultrasonografi işlemlerinden yararlanılmaktadır. Bunun yanı sıra MR ve BT testleri de talep edilebilir. Böylelikle yüzde yüze varan teşhis elde edilebilmektedir.

Amip karaciğer absesinin tanısının konulmasında aynı zaman gerekli olan kan sayımı testleri de hekim tarafından talep edilmektedir. Kan testleri ise amip karaciğer absesinin tanısının konulmasında yüzde 70 oranında etkili olmaktadır.

Karaciğer absesinin türünün belirlenmesi için kompleman fiksasyon, indirekt hemaglütinasyon, ELISA testleri ve jel diffüzyon presipitasyon işlemlerinden yararlanılmaktadır. Gerçekleştirilen işlemler sonrasında absenin çeşidi belirlenerek buna göre tedaviye yer açılabilmektedir.

Amip Karaciğer Absesi Tedavisi

Amip karaciğer absesi tedavisi işleminde en etkili olan işlem antibiyotik kullanımına yer açılmasıdır. Bir hafta ya da 10 gün boyunca düzenli olarak kullanılacak olan antibiyotikler ile tedavi neredeyse tamamen gerçekleşmiş olur. Absenin iğne ile boşaltılmasında nadirde olsa aspirasyon yani ciltten iğneyle girilerek absenin boşaltımı uygulaması yapılmaktadır.

Absenin büyük olması durumunda ya da hastanın tedaviye yanıt vermemesi durumunda da veya apseye bakterilerin eşlik etmesi durumlarında aspirasyon ile drenaj uygulamasından faydalanılmaktadır.

Aspirasyon ile drenaj yöntemi ile gerçekleştirilecek olan işlem sonrasında ise mikrobiyolojik inceleme yapılmaktadır. Mikrobiyolojik inceleme sonrasında hastaya uygulanacak olan antibiyotik seçimi de yapılabilmektedir.